Pojištění odpovědnosti za věci převzaté je určeno firmám, které se zabývají pracemi a službami pro jiné a během těchto služeb jsou nuceny převzít věci od svých zákazníků za účelem vykonání práce. Jedná se vesměs o tak zvané “objednané služby“.

Zejména jsou to tyto činnosti:

  • Opravy, úpravy, rekonstrukce zejména stavebního charakteru
  • Komisní prodej, úschovny, prádelny
  • Opravy úpravy věcí (aut, počítačů…)

Toto pojištění se obvykle nevztahuje na škodu způsobenou na věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem užívání, např. cennosti, umělecké předměty, zvířata a jiné dle podmínek konkrétní pojišťovny. Pojištění odpovědnosti za věci je možné sjednat individuální smlouvou a nebo v rámci jiného širšího produktu odpovědnosti nejčastěji v rámci pojištění provozní odpovědnosti. FT makléřská Vám připraví individuální nabídku na základě charakteru Vašeho podnikání a rizik s ním spojených, tak aby efektivně ochránila Vás i Vaše klienty.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz