Pojištění odpovědnosti přepravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno firmám, které provozují na základě platných zákonů vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, což znamená, že přepravují věci pro potřebu třetích osob.

  • kryje rizika a odpovědnost za škodu silničního dopravce vzniklou třetímu subjektu na přepravované věci tj. odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození přepravovaných věcí, přičemž pojišťovny rozlišují základní rozsah a rozšířený rozsah o další individuální předměty pojištění, ke kterým je třeba sjednat připojištění jako bývají například stroje nebo automobily. Některé ústavy nabízejí v rámci tohoto pojištění krytí dalších rizik jako například nutnou právní ochranu pojištěného na uplatněné nároky na vzniklé škody
  • sjednává se spoluúčastí tudíž zahrnuje krytí škod do výše dané spoluúčasti a do výše zvolené pojistné částky. Minimální rozsah odpovědnosti a výluky jsou dány Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
  • Pojištění má obvykle regionální členění na vnitrostátní přepravu a mezinárodní přepravu (CMR) a to v základním rozsahu + možnost připojištění na další státy či skupiny států

Na trhu je mnoho produktů a dle Vašich potřeb lze nabídnout optimální řešení právě pro Vás, které bude dostatečně krýt podstatná rizika za výhodnou sazbu a cenu pojistného. FT makléřská Vám najde to nejlepší.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz