Profil společnosti

FT makléřská je společnost s ručením omezeným, která splňuje veškeré zákonné požadavky na makléřskou společnost dle zákona 38/2004 Sb., o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. A to zejména:

  • Registrace u České národní banky pod číslem 089106PM, 089105PA
  • Povinné pojištění na 200 000 000 CZK

Společnost FT makléřská vznikla sdružením profesionálů v oblasti pojišťovnictví, financování a managementu. Sjednocením našich služeb, zkušeností a dovedností takto posouváme úroveň těchto služeb a přístupu ke klientovi do jiné vyšší dimenze.

 

Jsme společností, která si klade za cíl pomoci najít našim klientům nejvhodnější pojistný program a tím jim zaručit optimalizování jejich rizika nebo souboru rizik ať už v běžném životě nebo při podnikání. V oblasti pojištění jsme dosáhli, postupným získáváním a zdokonalováním našich vlastních zkušeností na trhu s pojištěním, komplexního řešení pro firmy a domácnosti, které chtějí od pojištění víc než jen splnění běžných standardů. Používáme sofistikované metody analýz a moderní nástroje péče o zákazníka, abychom co nejvíce zajistili klientům bezstarostný a finančně optimalizovaný průběh jejich pojištění. Jsme připraveni přijmout zodpovědnost za kompletní portfolio pojištění našich klientů a tuto získanou důvěru považujeme za ohodnocení a závazek. Tento závazek nás nutí jít stále dopředu a to technologicky, znalostně i regionálně, kdy pomáháme našim klientům zvládat rizika všech oborů lidské činnosti.

Vize

Naše společná budoucnost, našeho týmu a našich klientů, je založena na sdílených hodnotách, které jsou známkou kvality služeb a profesionálního přístupu.

Neslibujeme nic, co není nemožné. Až v okamžiku Vaší spokojenosti budeme i my spokojeni.

Sdílené hodnoty

Partnerství – naše obchodní vztahy se zakládají na vzájemné důvěře a snaze porozumět potřebám klienta. Každý klient je naším partnerem, ke každému partnerovi přistupujeme individuálně!

Serióznost – bereme vážně všechny naše obchodní závazky. Vážíme si každého klienta a nezklameme jeho důvěru!

Profesionalita – své služby nabízíme na základě hlubokých znalostí v oboru, které stále prohlubujeme, lpíme na dodržování jak všeobecných etických pravidlech finančního poradenství tak na interních standardech. Víme co máme dělat a jak to máme dělat!

Dynamika – změny jsou pro nás výzvou, stále se zlepšujeme, stále hledáme nové podněty pro rozvoj služeb a podnikání. Vždy chceme nabídnout něco navíc a lépe!

Pro koho jsou naše služby

Jsme připraveni spolupracovat se všemi klienty, kteří se rozhodli využít služby pojišťovacích makléřů. Patříme mezi velké makléřské společnosti v České republice co do počtu zaměstnanců i regionálního pokrytí, nicméně naše organizační uspořádání a způsob práce nám lépe umožňuje dynamicky reagovat na požadavky zákazníků než velkým makléřským společnostem na trhu. Služeb FT makléřská využívají především velké a středně velké společnosti. Naše portfolio klientů zahrnuje i živnostníky a domácnosti.

Jsme připraveni Vás informovat o našich referenčních zakázkách, dle Vašeho oboru podnikání.