Oznámení škodní události

O škodní události komunikujte pouze se společností FT makléřská, a.s.

Kontaktní osoba: Gabriela Horáková
E-mail: gabriela.horakova@ft-group.cz
Tel: 734 702 034

Klient

Škoda

(popište prosím příčinu a průběh vzniku škody)
(případně doložte samostatný seznam)

Protistrana

vyplňte v případě škody řešené z pojištění odpovědnosti

Pojistné plnění bude zasláno na účet

vyplňte v případě škody řešené z pojištění odpovědnosti