Cestovní pojištění

Cestovní pojištění Vás chrání před potížemi v cizině a to jak na Vašem zdraví tak zároveň řeší Vaše další možné problémy spojené s majetkovou újmou či odškodněním jiných osob a subjektů. Každý z nás jistě někdy vyjel za hranice naší republiky ať už na dovolenou za mořem a sluncem nebo na služební cestu. Je zcela běžné, že se občas člověk musí pohlédnout po zdravotním ošetření a nemusí se zrovna jednat o vážný úraz. Navíc dovolenou si chceme většinou aktivně užít a tak riziko úrazu je pochopitelně vyšší. Ať již cestujeme pracovně a nebo za odpočinkem pravděpodobnost, že se něco přihodí se zvyšuje s únavou a vyčerpáním. Dále je třeba vzít v úvahu celkovou bezpečnost cílové destinace a zvážit možná rizika.

Pojištění léčebných výloh se obvykle vztahuje na:

 • Lékařské ošetření
 • Léky předepsané lékařem
 • Ošetření zubů pro utišení akutní bolesti do limitu dle cílové destinace
 • Pobyt v nemocnici
 • Přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí
 • Převoz pojištěného do České republiky
 • Převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí do České republiky
 • Přivolání opatrovníka
 • Asistenční službu v českém jazyce

Pojištění se obvykle regionálně dělí na:

 • Evropu
 • Zbytek světa mimo USA (někdy také mimo Kanadu a Austrálii)
 • Speciálně pak USA, Kanada a Austrálie

Ačkoliv je Česká republika v Evropské unii a tudíž máte nárok na stejné lékařské ošetření jako ostatní občané dané země, ve které se zrovna nacházíte, neznamená to, že Vás to nebude nic stát z vlastní kapsy. Členské státy EU mají poměrně odlišné systémy zdravotního pojištění a ceníky zdravotních úkonů. Je třeba počítat s tím, že:

 • Spoluúčast na ceně zdravotního úkonu je většinou značně vysoká
 • Na některé úkony se nemusí v dané zemi vůbec vztahovat
 • Převoz pacienta do rodné země není hrazen vůbec
 • Zdravotní pojištění platí jen ve státních zařízeních dané země
 • V žádném případě nemáte hrazenou asistenční službu v případě nouze- tlumočník, vyřízení nezbytných formalit apod

Lze obvykle sjednat širokou škálu připojištění:

 • Úrazové připojištění – smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné
 • Připojištění zavazadel – ztráta, zničení, poškození zavazadel – se stanoveným limitem plnění na 1 zavazadlo
 • Připojištění odpovědnosti – odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví
 • Připojištění storna cesty – náhrada stornovacích poplatků, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet
 • Pojištění přerušení cesty a nebo nevyužití dovolené
 • Připojištění veterinární léčby

Cestujete-li často do zahraničí na kratší např. služební cesty nebo naopak vyjíždíte na delší dobu, je pro Vás výhodnější roční cestovní pojištění. Existují také skupinové formy pojištění například pro rodinu či zaměstnance jedné firmy, které nabízejí mnoho výhod. Cena pojistného se odvíjí především dle cílové země, počtu dní strávených v zahraničí a dle rizikovosti plánovaných aktivit, přičemž definice rizikovosti různých sportů není zdaleka u jednotlivých pojišťovacích ústavů stejná. Pojišťovny také obvykle rozlišují mezi dětmi, dospělými, studenty a seniory. FT makléřská Vám připraví nabídku dle četnosti a charakteru Vašich cest.