Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je asi nejrozšířenější pojištění v České republice, které všichni z nás dobře znají. Bezpečí našeho domova je ve skutečnosti velmi křehké a riziko se zvyšuje s příchodem dětí. Pojištění je určeno pro každého, kdo užívá jakýkoliv byt nebo rodinný dům ať už vlastní, družstevní nebo pronajatý.

Pojištění je většinou rozděleno do následujících skupin:

 • Veškeré zařízení domácnosti např. nábytek, bytové textilie, elektronika, bílá technika, spotřební elektronika a další zařízení domácnosti, zařízení kuchyně, nádobí, nářadí, zahradní nářadí
 • Věci osobní potřeby osob bydlících v domácnosti např. ošacení, osobní věci, elektronika, sportovní náčiní a potřeby
 • Cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, sbírky
 • Stavební součásti bytu, pořízené pojištěným
 • Připojistit lze dále jízdní kola nebo jednotlivě specifikované věci jako např. starožitnosti nebo věci zvláštní umělecké či historické hodnoty

Pojištění obvykle obsahuje následující skupiny rizik:

 • Vichřice, krupobití, úder blesku, požár, výbuch, pád letadla nebo jeho části či nákladu, unik vody z vodovodního zařízení, krádež vloupáním
 • Povodeň, záplava, sesuv hornin a zemin, tíha sněhu, námrazy a pád laviny, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, náraz vozidla, zamrznutí inženýrských sítí (vodovod a topný systém a pod), zemětřesení a loupežné přepadení
 • Vystoupnutí vody z kanalizace, přepětí (úder blesku, napěťová špička), rázová vlna nadzvukových letadel, znečištění kouřem, vandalismus, vniknutí atmosférických srážek

Záleží na nabídce konkrétního pojišťovacího domu, které z rizik má zahrnuty v základní skupině a jak jsou koncipovány další balíčky rizik případně možnosti individuálního rozšíření na požadovaná rizika jako např. prasknutí akvária.

Většina pojišťoven nabízí krytí případných nákladů v nových cenách. V praxi to znamená, že pokud Vám vznikne škoda například na nábytku, elektronice, stavebních součástech či jiných věcech, obdržíte od pojišťovny vždy plnění v cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. Některé pojišťovny mají určité výjimky, kdy je pojistné plnění kráceno a nebo výluky. Pojištění si můžete sjednat s různou spoluúčastní a v různých variantách. Můžete také získat zajímavé slevy dle stupně zabezpečení vaší domácností a propojenosti s dalšími pojistnými produkty. FT makléřskáVám připraví nabídku, která bude odpovídat charakteru vašeho bydlení, tak aby jste neplatili za rizika, která Vás neohrožují a naopak aby jste nemusili platit škody z vlastní kapsy, které jsou ve Vašem případě více pravděpodobné.

Pojištění domů a bytů

Pojištění nemovitosti je určeno pro všechny vlastníky jakýchkoliv nemovitostí, které jsou využívány k osobním účelům. Pojištění ochrání Váš dům před haváriemi, poškozením nebo zničením a poskytne i Vám náhradní ubytování.

Předmětem pojištění jsou především nemovitosti typu:

 • Rodinný dům
 • Rekreační objekt jako chalupa či chata
 • Garáž
 • Bytová jednotka
 • Připojistit lze vedlejší stavby jako: bazén, komunikaci, oplocení, studnu, jinou stavbu a jiné

Krytá pojistná rizika jsou obvykle rozčleněna do následujících skupin:

 • Požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu, námrazy nebo pád laviny, škody vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, náraz vozidla, poškození kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem), zkrat nebo přepětí na elektromotorech
 • Povodeň a záplava, zemětřesením
 • Vandalismus, odcizení

Pojišťovny nabízejí různé kombinace rizikv rámci standardního balíčku a pak další možnosti individuálního připojištění. Pojišťovny obvykle poskytují finanční prostředky na opravu poškozené nemovitosti či části nemovitosti a nebo dokonce na znovu pořízení pokud došlo k úplnému zničení. Výše limitů pojistného plnění však může být různá, stejně tak jako způsob jeho vyplácení a stanovení hodnoty škody. Pojišťovny taktéž hradí náklady vynaložené na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti Vaší domácnosti, limity a další podmínky jsou opět různé. Většina pojišťoven v rámci pojištění nemovitosti nabízí také asistenční službu, která okamžitě zajistí odborníka v případě havárie. Pojišťovny stanovují ceny dle odlišného klíče a nabízejí různé výhody a bonusy. Výši pojistného pak především ovlivňuje zvolená spoluúčast, lokalita, typ stavby, zabezpečení nemovitosti a vybraná rizika. V rámci propojeností pojištění, například s pojištěním domácnosti a jinými, pak lze dosáhnout výrazných slev. FT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho typu nemovitosti a způsobu jeho využívání, tak aby kryla Vám hrozící rizika do hodnoty opravy a nebo znovu vybudování.