Povinné ručení

Pokud někdo, firma nebo občan vlastní a používá motorové vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení„) patří mezi povinně smluvní pojištění a je možno ho uzavřít několika institucemi v České republice. Každý klient si vybere smluvního partnera sám nebo pomocí pojišťovacího makléře. Toto pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud by někdo provozoval nepojištěné vozidlo, zákon stanovuje sankce za tento přestupek a vlastníkovi či řidiči hrozí, že uhradí případnou škodu.

FT makléřská Vám najde tu nejlepší variantu právě pro Váš vůz.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění může krýt škody vzniklé na pojištěném vozidle způsobenými vlivem:

  • Dopravní nehody způsobené vlastním zaviněním
  • Odcizením celého vozidla nebo jeho části čí jeho neoprávněné užití
  • Vandalismu
  • Živelné události (požár, krupobití, blesk, sesuv půdy, pád kamení, tlak sněhu, povodně, záplavy, vichřice)

K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění (doplňková pojištění), nabídka záleží na typu vybraného pojišťovacího ústavu:

  • Pojištění skel, sedadel, zavazadel
  • Úrazové pojištění řidiče a cestujících
  • Pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla a další
  • Pro případ zcizení či živelné katastrofy pokud není součástí základního havarijního pojištění

Ačkoliv jde o smluvní pojištění tedy není ze zákona povinné, je rozumné i výhodné havarijní pojištění uzavřít. Ne vše je v naší moci mít pod kontrolou. Investice do auta patří mezi ty nejvýznamnější v rodině a není ani nezanedbatelná pro firmy, neopomínejme taktéž, že opravy vozidel jsou nákladné a znamenají nepříjemný zásah do našeho rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou, s výjimkou historických vozidel. Pojišťovací domy nabízejí v tomto segmentu rozličné výhody a nadstandardy a dále mají odlišný pohled na hodnotu a míru rizika konkrétního vozidla, přičemž roli zde hraje mnoho faktorů: cena vozidla, značka, stáří, způsob zabezpečení a další výbava, region, staří a počet řidičů, zda jde registrace na RČ číslo a nebo na IČO, zda je vozidlo pořízeno v ČR a nebo v zahraničí a další, dále pak záleží na požadované spoluúčasti. Způsob nárůstu bonusů a malusů za bezškodní průběh pojištění je taktéž u různých poskytovatelů odlišný. FT makléřská Vám dle parametrů konkrétního vozidla a Vašich požadavků připraví vhodné nabídky tak, aby jste získali maximum výhod z tohoto produktu na trhu. Služby jako převedení bonusů mezi pojišťovnami a vyřízení vinkulace jsou u nás samozřejmostí.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz