Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Pojištění zaměstnance vůči zaměstnavateli je jeden z častých a finančně nenáročných bonusů. Tento produkt je ochrana obou stran (zaměstnance i zaměstnavatele) před případnými spory, které jsou vyvolané ať jednou nebo druhou stranou v souvislosti s výkonem zaměstnání vykonávané zaměstnancem. Účinně se tak vyhnete soudním sporům a rychleji a s jistotou získáte náhradu škody. Pojištění kryje škody, které způsobil zaměstnanec zaměstnavateli nedbalostí nebo porušením pracovních povinností.

Odpovědnost zaměstnance za škodu se liší tedy dle typu škody a způsobu škody, kterou zaměstnanec způsobil a dále dle jeho pozice. Je tedy třeba zvážit výši pojistného plnění pro každou pracovní pozici individuálně. V produktech nabízených pojišťovnami se také najde mnoho rozdílů ve výběru krytých rizik, v seznamu výluk, ve způsobu výpočtu pojistného apod. Nicméně pro každou profesi se dá najít ideální produkt. FT makléřská Vám připraví nabídku, tak aby co nejlépe chránila Vaší firmu a Vaše zaměstnance dle charakteru vykonávané profese a přidělené zodpovědnosti.

Manažerské pojištění

Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Pokud firma má zájem si udržet kvalitní manažery, je běžnou praxí jim nabídnout balíček benefitů v podobě různých druhů pojištění

Pojištění pro manažery je většinou nabízeno lidem, o které firma v žádném případě nechce přijít a je ochotna tyto lidi do budoucna zabezpečit. Manažerské smlouvy jsou většinou sjednávané na dobu tři a více let, kdy firma platí za firemní peníze těmto klíčovým pracovníkům balíček pojištění, ve kterém často figuruje kapitálové životní pojištění, kdy pojistná částka je vyplacena po ukončení smlouvy nebo v případě smrti pojištěné osoby jeho dědicům. Dle potřeby je možno toto pojištění rozšířit o různá připojištění.

Pokud se jako zaměstnavatel rozhodnete využít tento pojistný program a budete svým manažerům přispívat na zvolené druhy pojištění, zajistíte, že se budou oni a jejich rodiny cítit bezpečněji a tím výrazně posílíte loajálnost, zvýšíte jejich motivovanost a pracovní nasazení. Pro sebe tak získáte stabilní a výkonný manažerský tým. FT makléřská Vám připraví nabídku, která bude ideálním řešením jak motivovat Vaše klíčové lidi.