Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu je ideálním produktem pro podniky, které chtějí mít kontrolu nad všemi riziky s dopadem na finanční situaci podniku. Finanční škodou rozumíme škodu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci jako jsou např. ušlý zisk, úhrady za zrušené nasmlouvané akce, poplatky za storno, úhrady za marnou jízdu, regresní náhrady všeho druhu apod. Tento druh pojištění není obvykle zahrnut v základním rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu. V nedávné době nastal a stále roste velký zájem o toto pojištění, hlavně z řad profesionálního managementu, který pravidelně monitoruje a vyhodnocuje rizikové faktory, které působí na podnik, který řídí a za který zodpovídají. Tento produkt se vyznačuje tím, že přímo nesouvisí s materiální škodou na majetku či výrobcích, ale je spojen s případnou ochranu před nepříznivými vlivy a shody okolností všeho druhu. Pojišťovny jsou schopné velice rychle reagovat na potřeby trhu a dle možností ekonomického, právního a politického prostředí pružně rozšiřují nabídku pojistných rizik, tak aby si každý mohl ušít svůj vlastní ochranný “plášť“ na míru.

Příklady na co vše se lze pojistit:

  • Pojištění škod způsobené komerční kriminalitou, především jde o zaměstnaneckou kriminalitu jako je zpronevěra, podvod, krácení tržeb apod
  • Pojištění škod způsobené kontaminací výrobků
  • Pojištění škod způsobenou chybou softwaru
  • Pojištění škod zneužitím informačního systému
  • Pojištění pohledávek
  • Pojištění škod následkem zrušení akce
  • Pojištění škod vlivem počasí
  • Pojištění škod vzniklých následkem únosu a vydírání
  • Pojištění škod souvisejících se stahování výrobků z trhu
  • a mnoho dalších …

Každý klient a každá pojistná událost je posuzována individuálně dle potřeb a požadavku pojištěného. Pojišťovny pak při stanovení vhodné nabídky a ceny posuzují faktory jako historie společnosti, bezškodní průběh minulých pojištění a samozřejmostí je důkladná analýza pojišťovacího případu. Pojištění odpovědností za čistou finanční škodu leze uzavřít individuálně, častěji je však sjednávána jako forma připojištění jiného komplexnějšího pojištění odpovědnosti. FT makléřskánajde pro Vás ten nevhodnější produkt, který bude kombinovat krytí Vámi všech požadovaných rizik.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz