Havarijní pojištění letadel a vrtulníků je prakticky určeno pro všechny dopravní prostředky, které jsou schopny létat ve vzduchu, tedy motorové letadla, bezmotorová letadla, horkovzdušné balóny a v neposlední řadě vzducholodě a to jak pro osobní účely tak ke komerčním účelům. Výše uvedená letadla musí být registrovaná dle platných zákonů České republiky. Účel a smysl běžného havarijního pojištění automobilů jistě dobře všichni známe. Toto pojištění je tedy obdoba pro dopravní prostředky používající vzdušné cesty, až na to, že na rozdíl od havarijního pojištění kryje obvykle všechna rizika, která nejsou vyloučena, takže pojištění lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Pojištění obecně chrání Vaše letadlo při následujících situacích:

 • Havárie – poškození či zničení letadla důsledkem pádu letadla nebo střetu s jiným letadlem
 • Odcizení
 • Živelné pohromy – požár, krupobití, úder blesku, výbuch, pád stožáru nebo jiných předmětů
 • Možnosti připojištění na základě aktuální nabídky konkrétní pojišťovny:
  • Pojištění přepravy letadla po zemní komunikace
  • Pojištění mimořádné výbavy letadla
  • Pojištění zmizení letadla, které není nalezeno do 60-ti dnů od zahájení letu
  • Pojištění sedadel nebo jmenovitě pasažérů
  • Úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazů a smrti jako následek úrazu
  • Pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení po úrazu

Na letadla dopravců, kteří létají na území Evropské unie se navíc vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, které ukládá požadavky na pojištění letadel vzhledem k cestujícím, nákladu, zavazadlům a třetím osobám. Dle tohoto nařízení jsou povinnými pojistnými riziky jsou také únosy letadel, nepokoje, války, sabotáže, terorismus a neoprávněné zmocnění. Nařízení se nevztahuje na státní letadla, modely letadel, zařízení pro závěsné létání, letadla včetně větroňů o váze nižší než 500 kg a ultralehká letadla používaná k neobchodním účelům a pro výuku létání.

Pojišťovny nabízejí různé varianty základních balíčků pojištění pak různá doplňková připojištění. To samé platí i pro územní platnost, která se sjednává pro provoz letadel na území České republiky, Slovenské republiky a členských států Evropské unie. Toto pojištění lze kombinovat s pojištěním odpovědností z provozu letadel a získat tak další výhody. Pojištění tohoto druhu se sjednávají individuálně přímo pojišťovnou za asistence makléřské firmy, která dohlíží a zastupuje zájmy klienta. FT makléřská Vám zaručí, že pojištění bude koncipováno tak, aby nejlépe vyhovovalo Vaším potřebám.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz