Pojištění pilotů je určeno všem pilotům s platným oprávněním pilotovat motorová i bezmotorová letadla, balony a vzducholodě a kryje případnou škodu majiteli letadla, na kterém pojištěný škodu způsobil. Samozřejmostí jako v automobilové dopravě je dodržení veškerých platných předpisů a zákonů České republiky a jsou zde výluky zvláště spojené s nedodržením předpisů či nevhodným používání stroje. Pojištění lze uzavřít s různou spoluúčastí a na vybraná území respektive skupiny států ČR+SR, Evropa, Evropa + Turecko, Evropa + Rusko a podobně.

Pokud létáte rekreačně na strojích nějakého leteckého klubu, je častou praxí, že letadla jsou pojištěna na spoluúčast pilota, která není ale zanedbatelná a nečastější pojistné události, které se stávají například při přistání, tak kryté nejsou. Na krytí této spoluúčasti se můžete připojistit. Tento produkt je vhodný taktéž pro žáky. FT – makléřská Vám zpracuje vhodné nabídky na základě charakteru Vašeho létání a způsobu pojištění strojů, které používáte.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz