Úrazové pojištění je pojistný produkt, který Vás chrání před následky a důsledky úrazů a zranění. Výplata pojistného plnění tedy přímo souvisí se vznikem úrazu. Úrazové pojištění přinese do Vašeho života aspoň trošku jistoty v dnešní uspěchané době. Niko si nepřeje dostat se do statistik smutných případů, ale jak se říká: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“ a Váš klidný život může být najednou vzhůru nohama. Úrazové pojištění Vám a hlavně Vaší rodině, pomůže zmírnit dopady Vašich neočekávaných problémů. Žádné pojištění na světě nezabrání případné nehodě nebo úrazu, ale má prostředky, jak tyto nepříjemnosti přestát pokud možno tak, aby Vaše životní úroveň zůstala zachována. Úrazové pojištění lze sjednat samostatně nebo jako doplněk k životnímu pojištění, které máte uzavřeno. Obvykle pojišťovny rozlišují mezi úrazovým pojištěním dětí a úrazovým pojištěním pro dospělé, které bývá často omezeno určitou věkovou hranicí.

Pojistit se lze obvykle na následující pojistná rizika:

  • Tělesné poškození způsobené úrazem – pojišťovny vyplatí plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky
  • Trvalé následky úrazu – stane-li se úraz, který zanechá trvalé následky, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovacích tabulek odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu po jejich ustálení
  • Smrt následkem úrazu – v případě, že nastane smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu
  • Trvalou invaliditu následkem úrazu
  • Denní odškodné pro případ léčení úrazu – zde je důležitý počet dnů pracovní neschopnosti. U pojišťoven existují maximální délky léčby, v případě že se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen do výše sjednaného limitu
  • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – v případě pobytu v nemocnici pojišťovna za každý den pobytu v důsledku úrazu vyplatí sjednanou denní dávku

Pojišťovny nabízejí různou kombinaci pojistných rizik a možností připojištění. Každá pojišťovna má pak mírně odlišnou definici, co je chápáno jako úraz a co jsou trvalé následky. V případě denního odškodného jsou pak pojišťovny, které pojistné plnění vážou na neschopenku a nebo takové, které chápou pracovní neschopnost jiným způsobem. Obvykle si sami můžete zvolit na jakou hodnotu si vybraná rizika pojistíte. Od toho se také odvíjí základní cena pojistného, které je dále ovlivněno faktory jako jsou míra rizikovosti vykonávaného zaměstnání, další mimopracovní a nebo sportovní činnosti pojištěného. Pojišťovny samozřejmě nabízejí různé výhodné balíčky například v souvislosti se životním a nebo penzijním připojištěním a dále různé slevy a bonusy v případech skupinového pojištění například celé rodiny. FT makléřská Vám pomůže najít vhodný úrazový program pojištění pro dospělé, děti, rodiny i zaměstnance dle životního stylu a potřeb.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz