Pojištění pro případ nemoci chrání Vaše příjmy v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Vyrovnává tak Váš nečekaný finanční schodek v době nemoci. Jde o pojištění nad rámec státního systému nemocenských dávek, které jen stěží může pokrýt standardní výdaje rodiny. S pojištěním pro případ nemoci. Budete tedy v případě nemoci či úrazu dostávat vedle státní nemocenské dávky také částku, kterou si sjednáte ve smlouvě pojištění pro případ nemoci. Svou nemoc nemusíte bolestně prožít i finančně, máte možnost si zachovat stejnou životní úroveň pro celou potřebnou dobu k vyléčení, Vaše nemoc neohrozí splácení úvěrů ani běžný chod domácnosti, přičemž výše je stovkovou záležitostí.

Pojistit si můžete následující pojistné případy:

  • Denní dávka při pracovní neschopnosti – jedná se o výplatu denní dávky v případě pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a nebo úrazu. Tato denní dávka pak pokrývá v kombinaci s nemocenskou významnou část a nebo celou měsíční výplatu
  • Denní podpora při pobytu v nemocnici – pojistné plnění je vypláceno za každý den strávený v nemocnici. Výše může být volitelná a nebo se lze pojistit jen do výše regulačních poplatků
  • Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace v případě úrazu při dopravní nehodě – pojištění obvykle chrání nejen řidiče ale také spolujezdce chodce či cyklistu
  • Invalidní renta – pojištění obvykle navazuje na pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti a prodlouží tak pojistné plnění v požadované výši na několik dalších let

Jsou zde samozřejmě také určité podmínky a výluky. Nejběžnější výlukou je např. těhotenství, kosmetické zákroky, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné, profesionální sporty apod.. Pojištění se taktéž nevztahuje na nemoci a úrazy, které se pojištěnému staly v souvislosti s trestným činem pojištěného. FT makléřská Vám připraví nabídku, která ochrání právě Váš životní styl v případě nemoci a úrazu.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz