Pojištění věcí během silniční přepravy se vztahuje na vlastní věci firmy, zboží, zakázky, nářadí apod. které jsou přepravovány vlastními dopravními prostředky dle zákonů České Republiky. Pojištění je tedy určeno jak pro firmy využívající vlastní vozy k přepravě zboží tak pro dopravce, kteří využívají své dopravní prostředky taktéž ke svým účelům. Základní úroveň pojištění tohoto charakteru je možno sjednat v souladu s havarijním pojištění jako doplňkové a nebo v rámci pojištění majetku firmy. Pokud objem dopravovaných věcí je velký nebo finančně nákladný, je rozumné si sjednat samostatnou smlouvu pro pojištění věcí během přepravy, která pokryje potřebný rozsah rizik. Pojišťovny v tomto segmentu nabízejí různé kombinace rizik a limitů pojistného plnění.

 

Pojištění věcí ve vlastnictví se obvykle vztahuje na:

  • Poškození nebo zničení pojištěné věci nehodou dopravního prostředku
  • Odcizení věci vloupání do vozidla, krádež vozidla i s nákladem, loupežné přepadení
  • Živelná událost (požár, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, výbuch, úder blesku, pád stromů, apod.)

FT makléřská Vám udělá analýzu Vašich rizik při přepravě vlastních věcí a navrhne Vám optimální portfolio pojištění v kombinaci s doplňkovými pojištěními havarijního pojištění, majetkového pojištění a pojištění během silniční přepravy tak, aby krylo všechna rizika za rozumnou cenu.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz