Pojištění cenností během přepravy je ochrana rizik souvisejících se všemi cennostmi, tj. peníze, ceniny, cenné papíry, drahé kovy a věci zvláštní hodnoty, které jsou přepravované pro třetí osoby. Pojištění je určeno především bezpečnostním agenturám obecně řečeno jak fyzickým tak právnickým osobám pro které je přeprava cenností předmětem podnikání dle zákonů České republiky. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných cenností v důsledku nehody dopravního prostředku, loupeže, požáru, výbuchu, úderu blesku a zemětřesení. Pokud je od přepravce vyžadováno, lze pojistit náklad při přebírání, nakládce, vykládce a předávání pojištěných cenností. Vše musí probíhat na základě platné smlouvy. FT makléřská Vám nabídne řešení, které Vám pomůže ve výkonu tak zodpovědné práce a přenese výše popsaná rizika mimo Vaše starosti.

 

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz