Pojištění právní ochrany lze chápat dvěma způsoby, které jsou rozdílné:

  • pro řidiče vozidla
  • majitele vozidla pokud jsou rozdílní

 

Varianta 1. Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel
je určeno pro osoby, které často řídí motorová vozidla svého zaměstnavatele, svého obchodního partnera, z půjčovny nebo jiná cizí vozidla. Pojištěný je řidič uvedený v pojistné smlouvě a předmětem pojištění je prosazování jeho právních zájmů při událostech, které souvisí s řízením vozidla, které nepatří přímo pojištěné osobě. Využití tento produkt najde například u složitých dopravních nehod, kdy hradí kvalifikovaného právníka a hájí tak zájmy pojištěného, což může mít za následek nižší postih či zproštění viny, v případě nezaviněných nehod zajistí pak nárok na odškodnění u viníka. Dále hájí zájmy pojištěného ve sporech s ostatními pojistiteli – tedy pojišťovnami, které se zdráhají vyplatit pojistné plnění. Tento produkt je vhodnou ochranou především pro řidiče dopravních firem a pro zaměstnance řídící služební vozidla při výkonu svého povolání.

Varianta 2. Pojištění právní ochrany pro majitele vozidla
pomáhá jak jemu samotnému, tak všem osobám, které toto vozidlo oprávněně užívají.
Předmětem pojištění právní ochrany pro majitele vozidel je prosazování právních zájmů souvisejících s vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě. K výš popsaným případům využití, můžeme ještě v tomto přidat hájení sporů s autoservisem a pojistitelem havarijního pojištění. Pojistná smlouva se vztahuje jak na vlastníka, tak na všechny osoby ve vozidle pokud byly dodrženy veškeré zákonné podmínky a osoby mají oprávnění toto vozidlo použít. Pojištěnými osobami tedy jsou: vlastník, provozovatel, nájemce, každý oprávněný řidič pojištěného vozidla, všichni cestující oprávněně přepravovaní v pojištěném vozidle.

FT makléřská Vám nabídne správnou variantu a vhodný produkt Vám šitou na míru. Pomůže Vám objasnit, co konkrétně pro Vás znamenají jednotlivé zákonné podmínky a na co vše máte právo.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz