Pojištění rekreačních objektů je určeno pro majitele chat, chalup a jiných rekreačních objektů nacházejících se na našem území. Individuálně však lze sjednat pojištění rekreačních objektů i mimo území České republiky. Podmínka je, aby tento objekt byl opravdu využíván k soukromé rekreaci osob. Pojištění ochrání Váši chatu, chalupu před haváriemi, poškozením nebo zničením. Pojištění je obdobou pojištění domů, bytů a tak lze pojistit rekreační objekt v osobním vlastnictví taktéž zároveň i vnitřní vybavení.

Krytá pojistná rizika jsou obvykle rozčleněna do následujících skupin:

  • Požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu, námrazy nebo pád laviny, škody vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, náraz vozidla, poškození kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem), zkrat nebo přepětí na elektromotorech
  • Povodeň a záplava, zemětřesením
  • Vandalismus, odcizení

Pojišťovny nabízejí různé kombinace rizik v rámci standardního balíčku a pak další možnosti individuálního připojištění. Pojišťovny obvykle poskytují finanční prostředky na opravu poškozené chaty, chalupy či její části a nebo dokonce na znovu pořízení, pokud došlo k úplnému zničení. Výše limitů pojistného plnění však může být různá, stejně tak jako způsob jeho vyplácení a stanovení hodnoty škody. Pojišťovny stanovují ceny dle odlišného klíče a nabízejí různé výhody a bonusy. Výši pojistného pak především ovlivňuje zvolená spoluúčast, lokalita, typ stavby, zabezpečení chaty, chalupy a vybraná rizika. V rámci propojeností pojištění, například s pojištěním vnitřního zařízení a nebo odpovědnosti, pak lze dosáhnout výrazných slev.  FT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho typu chaty, chalupy a způsobu jejího využívání, tak aby kryla Vám hrozící rizika do hodnoty opravy a nebo znovu vybudování.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz