Pojištění nemovitosti je určeno pro všechny vlastníky jakýchkoliv nemovitostí, které jsou využívány k osobním účelům. Pojištění  ochrání Váš dům před haváriemi, poškozením nebo zničením a poskytne i Vám náhradní ubytování.

Předmětem pojištění jsou především nemovitosti typu:

  • Rodinný dům
  • Rekreační objekt jako chalupa či chata
  • Garáž
  • Bytová jednotka
  • Připojistit lze vedlejší stavby jako: bazén, komunikaci, oplocení, studnu, jinou stavbu a jiné

Krytá pojistná rizika jsou obvykle rozčleněna do následujících skupin:

  • Požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu, námrazy nebo pád laviny, škody vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, náraz vozidla, poškození kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem), zkrat nebo přepětí na elektromotorech
  • Povodeň a záplava, zemětřesením
  • Vandalismus, odcizení

Pojišťovny nabízejí různé kombinace rizikv rámci standardního balíčku a pak další možnosti individuálního připojištění. Pojišťovny obvykle poskytují finanční prostředky na opravu poškozené nemovitosti či části nemovitosti a nebo dokonce na znovu pořízení pokud došlo k úplnému zničení. Výše limitů pojistného plnění však může být různá, stejně tak jako způsob jeho vyplácení a stanovení hodnoty škody. Pojišťovny taktéž hradí náklady vynaložené na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti Vaší domácnosti, limity a další podmínky jsou opět různé. Většina pojišťoven v rámci pojištění nemovitosti nabízí také asistenční službu, která okamžitě zajistí odborníka v případě havárie. Pojišťovny stanovují ceny dle odlišného klíče a nabízejí různé výhody a bonusy. Výši pojistného pak především ovlivňuje zvolená spoluúčast, lokalita, typ stavby, zabezpečení nemovitosti a vybraná rizika. V rámci propojeností pojištění, například s pojištěním domácnosti a jinými, pak lze dosáhnout výrazných slevFT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho typu nemovitosti a způsobu jeho využívání, tak aby kryla Vám hrozící rizika do hodnoty opravy a nebo znovu vybudování.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz