Pojištění domácnosti je asi nejrozšířenější pojištění v České republice, které všichni z nás dobře znají. Bezpečí našeho domova je ve skutečnosti velmi křehké a riziko se zvyšuje s příchodem dětí. Pojištění je určeno pro každého, kdo užívá jakýkoliv byt nebo rodinný dům ať už vlastní, družstevní nebo pronajatý.

Pojištění je většinou rozděleno do následujících skupin:

  • Veškeré zařízení domácnosti např. nábytek, bytové textilie, elektronika, bílá technika, spotřební elektronika a další zařízení domácnosti, zařízení kuchyně, nádobí, nářadí, zahradní nářadí
  • Věci osobní potřeby osob bydlících v domácnosti např. ošacení, osobní věci, elektronika, sportovní náčiní a potřeby
  • Cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, sbírky
  • Stavební součásti bytu, pořízené pojištěným
  • Připojistit lze dále jízdní kola nebo jednotlivě specifikované věci jako např. starožitnosti nebo věci zvláštní umělecké či historické hodnoty

Pojištění obvykle obsahuje následující skupiny rizik:

  • Vichřice, krupobití, úder blesku, požár, výbuch, pád letadla nebo jeho části či nákladu, unik vody z vodovodního zařízení, krádež vloupáním
  • Povodeň, záplava, sesuv hornin a zemin, tíha sněhu, námrazy a pád laviny, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, náraz vozidla, zamrznutí inženýrských sítí (vodovod a topný systém a pod), zemětřesení a loupežné přepadení
  • Vystoupnutí vody z kanalizace, přepětí (úder blesku, napěťová špička), rázová vlna nadzvukových letadel, znečištění kouřem, vandalismus, vniknutí atmosférických srážek

Záleží na nabídce konkrétního pojišťovacího domu, které z rizik má zahrnuty v základní skupině a jak jsou koncipovány další balíčky rizik případně možnosti individuálního rozšíření na požadovaná rizika jako např. prasknutí akvária.

Většina pojišťoven nabízí krytí případných nákladů v nových cenách. V praxi to znamená, že pokud Vám vznikne škoda například na nábytku, elektronice, stavebních součástech či jiných věcech, obdržíte od pojišťovny vždy plnění v cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. Některé pojišťovny mají určité výjimky, kdy je pojistné plnění kráceno a nebo výluky. Pojištění si můžete sjednat s různou spoluúčastní a v různých variantách. Můžete také získat zajímavé slevy dle stupně zabezpečení vaší domácností a propojenosti s dalšími pojistnými produkty. FT makléřskáVám připraví nabídku, která bude odpovídat charakteru vašeho bydlení, tak aby jste neplatili za rizika, která Vás neohrožují a naopak aby jste nemusili platit škody z vlastní kapsy, které jsou ve Vašem případě více pravděpodobné.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz