Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Společnost, jakožto obvykle významný klient pojišťoven a makléřů, má možnost zajistit svým zaměstnancům výrazné slevy pro jejich individuální pojistky dle volby. Nejčastěji je tato spolupráce pojišťoven s firmami v oblasti majetkového pojištění. Lze se samozřejmě dohodnout s pojistitelem na slevové programy pro Vaše zaměstnance na veškeré druhy pojištění, které daný ústav nabízí. Tyto možnosti jsou založeny vždy na individuálním přístupu klienta, jeho zaměstnanců a pojišťovny.

Vás to nic nestojí pokud nechcete ještě jinou formou participovat na soukromém pojištění svých pracovníků a pro Vaše zaměstnance takováto nabídka může znamenat zajímavý bonus podporující loajalitu ke společnostiFT makléřská pro Vás vyjedná speciální podmínky a smlouvy dle potřeb a charakteru Vaší společnosti a potřeb a struktury Vašich zaměstnanců.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz