Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla je takzvané povinné ručení, které všichni známe v automobilové dopravě. Jde o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví a majetku. Pokud jste provozovatel plavidla, které je určeno k podnikání, je toto pojištění pro Vás povinné, nicméně jej lze doporučit všem majitelům lodí, jelikož je cenově dostupné a nikdy nevíte co se může přihodit. Pojištění odpovědnosti je možné sjednat jak na vlastní tak pronajatou loď na požadovaný počet měsíců. Pojištění kryje náklady vzniklé při nečekaných situacích během plavby pojištěné lodi. Vztahuje se na škody na životě a zdraví osob, které jsou na jiném plavidle a dále na škody způsobené na jiném plavidle popřípadě zařízení. Sjednává se dle pole působnosti dané lodi (Česká republika, Evropa, Středozemní moře atd). Pokud se plavidlo pohybuje mimo České území je důležité, aby pojištěné plavidlo obdrželo tzv. International Pleasure Craft Liability Insurance Card, což je potvrzení o pojištění v anglickém jazyce. Před vyplutím do cizích vod je potřeba, aby si provozovatel nebo kapitán lodi prostudovali pravidla pro pojištění, které platí v té dané zemi. Tyto informace pro Vás velice rádi zajistíme.

Obvykle pojišťovny nabízejí různé tarify pojištění, které jsou odstupňované dle délky lodi, výtlaku a výkonu motoru plavidla. Důležitou roli hraje zda jde o loď určenou k rekreačním účelům či k podnikání. Spojením s havarijním pojištěním, pojištěním osob nebo jinými doplňkovými pojištěními lze dosáhnout zajímavých úspor a kompletního krytí rizik jak odpovědnosti vůči třetím osobám, tak Vašich vlastních ztrát. FT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho charakteru využívaní plavidla.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Formulář pro poptávku pojištění