Havarijní pojištění lodí je obdobou havarijního pojištění v automobilovém průmyslu, které všichni dobře známe. Toto pojištění chrání Vaší loď ať už je používaná k rekreačním nebo podnikatelským účelům. Pojištění se vztahuje na všechny typy osobních i nákladních lodí, motorových člunů, jachet a plachetnic, taktéž remorkérů a tlačných člunů dále sem můžeme zahrnout také strojní zařízení lodi a další příslušenství a vybavení lodi. Pojištění lodí zahrnuje především pojištění trupu, strojního a přístrojového vybavení pevně spojeného s trupem lodi. Většinou lze pojistku rozdělit na dva základní typy a to čistě havarijní pojištění a pak pojištění živelné události.

Pojišťovny kryjí obvykle následující rizika:

  • Odcizení či nahodilou ztrátu lodi
  • Poškození pojištěných lodí způsobených plavebními nehodami nebo vyšší mocí (blesk, vichřice atd)
  • Zachraňovací náklady
  • Příspěvky ke společné havárii
  • Náklady na odstranění vraku

Existuje celá řada připojištění, které lze sjednat v rámci havarijního pojištění:

  • Odpovědnost vůči nákladu a odpovědnost za ekologické škody
  • Škody způsobené při spouštění nebo vyzvedávání lodi na vodu nebo z vody
  • Škody způsobené během dopravy plavidla pro souši
  • Podvozek, na kterém je loď přepravována
  • Vandalismus

Na trhu je dále speciální produkt od Londýnské společnosti Lloyd´s, který běžně kryje ztráty způsobené piráty. Jde o reakci na problematiku se somálskými piráty.

Havarijní pojištění lze kombinovat s pojištěním odpovědnosti (povinné ručení) a dále lze sjednat cestovní nemocenské a úrazové pojištění. Pojišťovny nabízejí různé varianty základních balíčků pojištění, která zahrnují různé typy pojištění a doplňkových připojištění a získat tak můžete mnoho různých výhod. V nabídce pojišťoven je taktéž možnost sezónního tedy časově limitovaného pojištění dle Vaší volby a potřeby. Vybrat si můžete taktéž geografickou oblast, na kterou bude Vaše pojištění platné např. na Českou republiku, Evropu, Středomoří a podobně. Pojištění tohoto druhu lze přizpůsobit individuálním podmínkám dle charakteru využívání plavidla. FT makléřská Vám zaručí, že pojištění bude koncipováno tak, aby nejlépe vyhovovalo Vaším potřebám.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Formulář pro poptávku pojištění