Pojištění odpovědnosti občanů Vás chrání v případě, že způsobíte jinému subjektu škodu na majetku, zdraví či životě. Vztahuje se tedy na škody způsobené v občanskoprávních vztazích, za které odpovídá pojištěný nebo spolupojištěné fyzické osoby (členové společné domácnosti).

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti občanů:

V životě každého z nás nastaly nebo mohou nastat okamžiky, které si nikdo nepřeje a ani neočekává. Pak jsme postaveni před situaci, kdy jsme způsobili škodu jiné osobě a ta na nás bude vymáhat odškodné a škodu samotnou. Stačí chvilka nepozornosti a dojde k poškození zboží v prodejně, vyplavení souseda, cyklistické nehodě a tak můžeme jmenovat mnoho dalších a horších případů. Ten kdo má děti a domácí mazlíčky se musí mít násobně na pozoru, aby se něco „nesemlelo“. Počasí nám také může přidělat spoustu starostí – větru a mrazu neporučíme, ale za namrzlý chodník nebo spadlou tašku ze střechy zodpovídáme. Takovéto nahodilé události mohou velmi citelně zahýbat s rodinným rozpočtem nebo dokonce ovlivnit celý Váš další život. Díky pojištění odpovědnosti občanů můžete žít bez obav, pojišťovna nečekané výdaje uhradí za Vás.

Pojištění se vztahuje na celou rodinu, tedy na:

 • Pojistník, tedy ten kdo uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu
 • Manželka nebo manžel pojistníka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka
 • Děti pojistníka a osoby uvedené v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost

Pojištění obvykle zahrnuje následující oblasti:

 • Pojištění odpovědnosti občana za škodu způsobené běžným občanským životem a provozem domácnosti, tzn. škody z držení a provozu medií jako rozhlasových a televizních zařízení, škody vzniklé sousedům vyplavením vodou, požárem, nevhodně umístěné předměty, o které zakopne návštěva a zraní se apod., škody způsobené v roli chodce nebo cyklisty, škoda způsobená nešikovností v obchodě, škody způsobené dětmi apod
 • Pojištění odpovědnosti pro rekreační aktivity a nezávodní sportovní činnosti např. při lyžování sražením jiného lyžaře, při plavání, skocích do vody, volejbalu a dalších sportovních aktivitách, dále škody způsobené jiným subjektům na zdraví a majetku například poškození ubytovacího zařízení, ale také například škody způsobené u někoho na návštěvě
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti. Jedná se o škodu způsobenou druhým osobám, která přímo souvisí s daným objektem . Jako příklad můžeme uvést zodpovědnost za přiléhající chodník, spadlý sníh ze střechy, způsobení poruchy na mediích a podobně
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka staveniště, tedy stavby či díla ve výstavbě nebo demolici – jedná se o škody zapříčiněné nesplněním některých povinností či opomenutím v souvislosti s realizací stavby
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka / opatrovatele zvířete – psa, koně. U některých ústavů je možno připojistit i hospodářské zvířata. Jedná se o případy, kdy kočka zpustoší sousedovi kurník, pes pokouše jiného chodce nebo psa nebo způsobí dopravní nehodu
 • Odpovědnosti vyplývající z vlastnictví a používání zbraní
 • Pojištění odpovědnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Týká se povinnosti uhradit náhradu nákladů na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na péči poškozených osob, za které nese odpovědnost pojištěný
 • Pojištění odpovědnosti vlastníka legálně držené zbraně

Pojišťovny mají různě uspořádány základní a rozšířené varianty rizik a také různý seznam výlukči limitů. Územní platnost je obvykle po celé Evropě v některých případech ovšem za příplatek. Obvykle se tento druh pojištění sjednává v souvislosti s produkty pojištění domácnosti a nebo pojištění nemovitosti a tvoří tak nejen dokonalou ochranu jednotlivce a celé jeho rodiny, ale můžete takto výrazně ušetřit na celkovém pojistném. FT makléřská Vám vytvoří nabídku dle charakteru Vašeho způsobu života, členů rodiny a typů nemovitostí, tak aby byly kryty právě ta rizika, které jsou ve Vašem případě pravděpodobná a neplatil jste za rizika která Vás neohrožují.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz