Pokud někdo, firma nebo občan vlastní a používá motorové vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení„) patří mezi povinně smluvní pojištění a je možno ho uzavřít několika institucemi v České republice. Každý klient si vybere smluvního partnera sám nebo pomocí pojišťovacího makléře. Toto pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud by někdo provozoval nepojištěné vozidlo, zákon stanovuje sankce za tento přestupek a vlastníkovi či řidiči hrozí, že uhradí případnou škodu.

FT makléřská Vám najde tu nejlepší variantu právě pro Váš vůz.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás osobni.makler@ft-group.cz