Připojištění zavazedel Vás chrání v případě poškození, zničení nebo ztráty předmětu pojištění nahodilou událostí, přičemž se vztahuje na všechna zavazadla osob cestujících ve vozidle. Toto pojištění lze sjednat v rámci havarijního pojištění a lze ho rozhodně doporučit všem, kteří jezdíte na časté služební cesty a nebo preferuje aktivní trávení volného s častými výlety a sporty, ušetří Vás obav a finančních ztrát. Na trhu je více produktů, které rozlišují zda jde pouze o případ havárie, či poškození nebo odcizení zavazadel všeobecně. Pojištění kryje škody vzniklé na zavazadlech přepravovaných ve vozidle v následujících případech:

  • Živelní události
  • Havárie
  • Vandalismu
  • Ztráty
  • Odcizení

Každá pojišťovna má bohužel také seznam výluk, které je třeba si předem ujasnit. FT makléřskápro Vás připraví nabídku na základě Vašich potřeb a preferencí.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz