Pojištění právní ochrany pro občany chrání pojištěného a jeho rodinu na zdraví a majetku před spory se třetími osobami a institucemi jako jsou náhodní účastnící různých nehod, sousedé, nájemníci, poskytovatelé služeb, obchody apod.. Samostatnou kapitolou pak jsou spory pracovně právní. Cílem tohoto pojištění je ochránit klienta před nečekanými výdaji na soudní spory vynaloženými k obraně v případě:

 • Obhajoby při správním nebo trestním řízení při nařčení z nedbalostního trestního činu a nebo přestupku
 • Zajištění občansko-právních nároků na náhradu škody v případě újmy na zdraví a majetku
 • Prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě
 • Hájení Vašich zájmů vůči ostatním pojistitelům například v případě kdy se pojišťovna zdráhá vyplatit pojistné plnění

 

Pojištění právní ochrany se na našem trhu začíná rozmáhat s potřebou lidí hájit svá práva, zájmy a majetek. Nejpopulárnější je pak v USA, kde soudní spory jsou na denním pořádku a každý musí být připraven se bránit. Tohoto pojištění kryje následující výdaje:

 • Soudní výdaje a náklady
 • Náklady na právního zástupce
 • Znalce a svědky a náklady s tím spojené povolené soudem
 • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • Náklady spojené s činností specialistů pojišťoven
 • Výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je nezbytně nutná jeho přítomnost

Pojištění se vztahuje na celou rodinu, tedy na:

 • Pojistník, tedy ten kdo uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu
 • Manželka nebo manžel pojistníka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka
 • Děti pojistníka a osoby uvedené v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost

Pojištění právní ochrany nabízí téměř desítka pojišťoven, přičemž ne všechny nabízejí kompletní krytí všech oblastí. Většinou jsou oblasti rizik rozděleny do následujících skupin:

Pojišťovny nabízejí různé kombinace výše uvedených skupin a možnosti připojištění. Uzemní platnost je obvykle pro celou Evropu, jsou však na trhu taktéž produkty které regiony rozdělují. Vesměs všechny pojišťovny hradí veškeré náklady na soudní řízení až do výše pojistné částky a poskytují většinou formou bezúročné půjčky kauci, hrozí-li pojištěnému umístění do vyšetřovací vazby. Další podmínky pojišťoven jako jsou limity pojistného plnění, maximální výše kauce, kvalita a kompetentnost informační linky se více či méně liší. FT makléřská zhodnotí Vaší výchozí situaci a nabídne Vám vhodný produkt.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Bližší informace k jednotlivým oblastem rizik:

Pojištění právní ochrany rodiny

Pojištění ochrání celou rodinu pro všechny případy nevýdělečné činnosti. Pojištění Vás chrání při událostech, které se Vám a Vaší rodině stanou jako spotřebitelům, cyklistům, cestujícím ve veřejných dopravních prostředcích, při rekreačních činnostech a sportech, chrání Vás i jako chovatele domácích mazlíčků a také jako člena zájmových neziskových organizací apod. Zvláště pak v případě různých smluvních vztahů se každý může snadno dostat do právních nesnází, ačkoliv je obezřetný a důsledný. Každý z nás uzavírá mnoho rozličných smluv, jako: smlouvy s poskytovateli různých služeb, smlouvy o pronájmu bytu, auta, chaty a podobně , leasingové smlouvy, smlouvy o zakázkové výrobě například nábytku a jiných děl , rekreační poukazy, smlouvy o přepravě (cestování veřejnými dopravními prostředky, zasílání balíku apod.) a mnoho dalších. Vždy se najde mnoho případů, kdy dojde k odlišnému pochopení smlouvy obzvláště v případě reklamace, ukončení nebo změny a s tím související komplikace, rozčílení. V těchto případech každý rád uvítá oporu zkušeného odborníka, který je na Vaší straně.

Pojištění právní ochrany nemovitosti

Pojištění chrání vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány nevýdělečnému účelu, tedy k bydlení, rekreaci k parkování vozidel a podobně. Připravujeme v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí. Tento produkt ochrání Vaší nemovitost vůči neprofesionálnímu jednání stavebních firem, neuznaným reklamacím a podobně, kdy zajistí uplatnění oprávněných nároků. Na druhé straně ochrání Vás jako majitele či nájemce v případech nařčení z trestného činu nedbalosti či přestupku, například když z Vaší střechy spadne taška a poraní třetí osobu a nebo kolemjdoucí uklouzne na Vašem chodníku. Pojištění hájí vždy Vaše zájmy a to i v případě sporů s pojistitely v případě komplikací při výplatě požadovaného pojistného plnění a dále v případech soukromoprávního charakteru jako jsou pře se sousedy, majitelem pronajatého bytu a nebo osobě, která nějakým způsobem poškodila Vaší nemovitost.

Pojištění právní ochrany zaměstnance

Pojištění chrání a prosazuje Vaše vlastní zájmy při událostech, které Vám vzniknou jako zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Ačkoliv vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravuje zákoník práce, velmi často se setkáváme s jeho nedodržováním, z čehož samozřejmě vyplývají spory pracovně právní. V případě rizikovějších povolání, například ve stavebnictví a nebo ve výrobních provozech, je vyšší pravděpodobnost, že se přihodí pracovní úraz a pak jsou problémy s jeho uznáním a odškodněním. Pojištění Vám zajistí uplatnění veškerých oprávněných nároků v případě újmy na zdraví a majetkové škody. U povolání vyžadující dušení činnost, speciální zkušenosti či dovednosti, především ve zdravotnictví, při manipulaci s nebezpečnými látkami, v poradenství a dalších službách, se pak můžete lehce dostat do problému v souvislosti s nařčením z nedbalostního činu či přestupku. Ve většině případů jde o nejednoznačné spory a výhodu má ta strana, která má lepšího právníka, takže kvalitní obhajoba ve správním a trestním řízení přijde vhod.

Pojištění právní ochrany řidiče a majitele vozu

Dopravní nehody jsou dnes na denním pořádku. Nenechte se tahat po soudech a neplaťte za to co jste nezpůsobili. Pojištění právní ochrany je na Vaší straně.
Více informací