Pojištění finanční způsobilosti dopravce nahrazuje tak zvanou kauci. Finanční způsobilost dopravce upravuje zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě v němž je v § 4a i prokázání finanční způsobilosti. Tento zákon se týká všech dopravců, kteří provozují vozidly nad 3,5 t nebo přepravu osob autobusy. Finanční způsobilost je definovaná jako schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy, při neprokázání požadované finanční způsobilosti hrozí odebrání koncese.

Jak finanční způsobilost prokázat?

  • Obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem, rezervami na 12 měsíců provozu a to ve výši 330.000,-Kč pro jedno vozidlo a l80.000,-Kč pro každé další vozidlo a to po celou dobu provozování silniční dopravy. Dle §4 odst. 3 zákona 111/1994 Sb
  • Smlouvou o ručení uzavřenou s pojišťovnou dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb, §2 odst. 3. Zahájení činnosti pro Vás tedy nemusí být tak nákladné a v průběhu let nemusíte nutně držet „mrtvé“ finanční prostředky na úkor potřebných investic

Pojišťovny nabízejí různé systémy slev dle počtu vozidel a jiných parametrů a bonusy v závislosti na propojenosti více produktů. Navíc některé pojišťovny nabízejí pojištění jen určité částichybějících prostředků, takže si můžete vybrat pojištění, které bude krýt přesně výši rizik dle Vašich potřeb. FT makléřská pro Vás vytvoří nabídku, která bude přesně odpovídat Vaší situaci a požadavkům.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz