Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Penzijní připojištění a životní pojištění patří mezi sociálně motivační benefity dlouhodobého charakteru za účelem zvýšení pocitu jistoty u zaměstnanců, čímž dojde ke snížení fluktuace a zvýšení stabilizaci pracovního kolektivu. Záleží jen na organizaci, jakou částkou a komu bude přispívat a dle jakého interního kritéria.

V roce 2007 se sjednotila legislativa těchto dvou produktů z hlediska systému odpočtů jejich limitů. Tyto limity platí při jakémkoliv výdělku zaměstnance.

Daňové výhody a podmínky pro jejich využití pro firmu i pro zaměstnance:

  • Až 24.000,-Kč si můžete ročně dát do daňově uznatelných nákladů a snížit si tak daňový základ prostřednictvím příspěvku na pojistném zaměstnanci, které poukážete na účet jeho penzijního fondu nebo pojišťovny. Zákon stanovuje tento limit dohromady pro penzijní připojištění a životní pojištění. Záleží na Vás, jaký poměr zvolíte, či uplatníte celou částku jen pro jeden produkt
  • Zaměstnanec si může uplatnit odpočet ze základu daně až ve výši 12.000,- Kč ročně z jím zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění snížených o 6.000,- Kč za zdaňovací období. Tuto daňovou úlevu upravuje zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, odst. 5 a § 10
  • Zaplacený příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění se nezahrnuje do výpočtu vyměřovacího základu pro platby sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel i zaměstnanec tedy ušetří na odvodech oproti vyplacené mzdě. Zaměstnavatel ušetří 35 % z příspěvku a zaměstnanec 12,5 % z příspěvku
  • Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, které za zaměstnance platíte na jeho účet u penzijního fondu je pro něho nepeněžní plnění, které se nepovažuje za zdanitelný příjem pokud nepřevýší 24.000,- Kč. Totéž platí pro životní pojištění.
  • Přispívat můžete zaměstnanci jakoukoliv částkou, nicméně platby nad 24.000,- jsou považovány za zdanitelný příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků, a tudíž nejen že nebudou pro zaměstnance osvobozeny od daně, ale naopak podléhají všem zdaněním a odvodům na sociální a zdravotní pojištění
  • Nejideálnější roční příspěvek z hlediska zaměstnance je tedy 18.000,- Kč (1.500,-) což zajistí jak maximální možnou výši daňového odpočtu, tak připsání maximálního státního příspěvku u penzijního připojištění
  • Daňové výhody platí taktéž pro Vás jako pro podnikatele. V případě penzijního připojištění a nebo životního pojištění tak můžete podstatě ušetřit finanční prostředky dvakrát – jak z hlediska zaměstnavatele tak i zaměstnance

Více o produktech penzijní připojištění a životní pojištění najdete v nabídce produktů pro rodinu a domácnost.

FT makléřská Vám připraví nabídku, která bude ideálním řešením pro Vaší společnost a zároveň bude maximálně vyhovovat Vašim zaměstnancům.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz