Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Pokud firma má zájem si udržet kvalitní manažery, je běžnou praxí jim nabídnout balíček benefitů v podobě různých druhů pojištění

Pojištění pro manažery je většinou nabízeno lidem, o které firma v žádném případě nechce přijít a je ochotna tyto lidi do budoucna zabezpečit. Manažerské smlouvy jsou většinou sjednávané na dobu tři a více let, kdy firma platí za firemní peníze těmto klíčovým pracovníkům balíček pojištění, ve kterém často figuruje kapitálové životní pojištění, kdy pojistná částka je vyplacena po ukončení smlouvy nebo v případě smrti pojištěné osoby jeho dědicům. Dle potřeby je možno toto pojištění rozšířit o různá připojištění.

U kapitálového pojištění určeného pro manažery firmy, tato společnost jako vlastník pojištění rozhoduje, jak bude během průběhu smlouvy s penězi nakládáno. Po ukončení smlouvy veškerá práva přecházejí na pojistníka a ten rozhodne, jak s bude s prostředky naloženo. V případě předčasného ukončení pracovního poměru firma může pojistku ukončit nebo nechat převést na jiného pracovníka, což může působit jako velice dobrý argument při nalezení odpovídající náhrady za stávajícího pracovníka.

Je možné sjednat následující pojištění:

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití
  • Závažná onemocnění
  • Úrazové pojištění
  • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
  • Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici
  • Zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity

Jako jedna z výhod je flexibilita tohoto nástroje v podobě možnosti mimořádných vkladů, změny pojistné částky na volitelná rizika, změny násobku pojistných částek v úrazovém pojištění a řada dalších změn. Pokud se jako zaměstnavatel rozhodnete využít tento pojistný program a budete svým manažerům přispívat na zvolené druhy pojištění, zajistíte, že se budou oni a jejich rodiny cítit bezpečněji a tím výrazně posílíte loajálnost, zvýšíte jejich motivovanost a pracovní nasazení. Pro sebe tak získáte stabilní a výkonný manažerský týmFT makléřská Vám připraví nabídku, která bude ideálním řešením jak motivovat Vaše klíčové lidi.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz