Úrazové pojištění osob ve vozidle kryje škody vzniklé na zdraví přepravovaných osob. Dle typu pojistky a nabídky konkrétní pojišťovny se pojistné vztahuje na jedno sedadlo ve vozidle, obvykle řidiče, nebo zahrnuje všechny přepravované osoby. Předmětem pojistného plnění jsou obvykle následující události:

  • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
  • Smrt následkem úrazu
  • Denní odškodné po dobu nezbytného léčení
  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici

 

Vhodnou kombinaci předmětů pojistného plnění a výši limitů pojistného plnění si můžete vybrat ze široké nabídky různých produktů na trhu. FT makléřská pro Vás vybere to nejvhodnější dle charakteru využívání Vašeho vozidla.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz