Pro dopravce je výhodné využít nabídek flotilového pojištění, které obvykle zahrnuje havarijní a povinné ručení plus doplňková pojištěníFlotilové pojištění je hromadné (skupinové) pojištění 2 a více vozů (minimum záleží na podmínkách konkrétních pojišťoven). Flotilové pojištění se sjednává formou skupinové smlouvy, se kterou jsme schopni velice pružně reagovat na veškeré Vaše požadavky i při rozšíření či změně vozového parku. Zákazník získává obecně výhodnější podmínky než při individuálních smlouvách a to jak finanční výhody a bonusy například formou vybraných doplňkových pojištění zdarma tak taktéž větší vyjednávací možnosti vůči pojišťovně. Nabídek na trhu je mnoho a různí se taktéž odlišným pohledem pojišťoven na hodnotu a míru rizika konkrétní flotily vozů, přičemž roli zde hraje mnoho faktorů: cena vozidla, značka, stáří, způsob zabezpečení a další výbava, region, předmět podnikání, staří a počet řidičů, zda je vozidlo pořízeno v ČR a nebo v zahraničí a další. FT makléřská Vás bude zastupovat a ze všech nabídek na trhu vybereme přesně pojistný program Vám šitý na míru, tak aby jste se mohli soustředit na vaše každodenní starosti a tyto přenechat nám.

Výhody pojištění:

 • Získání flotilové slevy až 50% dle počtu pojištěných vozidel
 • Možnost získání rozličných doplňků zdarma
 • Štíhlejší administrativa a přehledná správa pojištění
 • Osobní péče jedné kontaktní osoby pro Vaši flotilu
 • Nemusíte sledovat pojistná období, ani platby mnoha pojistek
 • Bezhotovostní platby na základě podrobného vyúčtování
 • Kompletní přehled pojištěných vozidel a rizik
 • Detailní přehled pojistných událostí
 • Podrobné vyhodnocování škodního průběhu

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody vzniklé na pojištěném vozidle způsobenými vlivem:

 • Dopravní nehody způsobené vlastním zaviněním
 • Odcizení celého vozidla nebo jeho části čí jeho neoprávněné užití
 • Vandalismus
 • Živelné události (požár,krupobití, blesk, sesuv půdy, pád kamení, tlak sněhu, povodně, záplavy, vichřice)

 

K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění viz. doplňková pojištění, nabídka záleží na typu vybraného pojišťovacího ústavu:

 • Pojištění skel, sedadel, zavazadel
 • Úrazové pojištění řidiče a cestujících
 • Pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla a další
 • Pro případ zcizení či živelní katastrofy pokud není součástí základního havarijního pojištění

Ačkoliv jde o smluvní pojištění, tedy není ze zákona povinné, je rozumné i výhodné havarijní pojištění uzavřít a to zvláště pokud máte větší vozový park a máte tak možnost využít výhodflotilového pojištění. Ne vše je v naší moci mít pod kontrolou a je zbytečné riskovat pokud jde o investici, na které závisí Vaše činnost a profit, neopomínejme taktéž, že opravy vozidel jsou nákladné a znamenají nepříjemný zásah do našeho rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou, s výjimkou historických vozidel. Pojišťovací ústavy nabízejí různé výše spoluúčasti dle kterých se pak odvíjí cena, na kterou má vliv ale také spousta dalších faktorů. FT makléřská Vám dle parametrů konkrétního vozidla a Vašich požadavků připraví vhodné nabídky tak, aby jste získali maximum výhod z tohoto produktu na trhu. Služby jako převedení bonusů mezi pojišťovnami a vyřízení vinkulace jsou u nás samozřejmostí.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Povinné ručení

Každé motorové vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení„) patří mezi povinně smluvní pojištění a je možno uzavřít několika institucemi v České republice. Každý klient si vybere smluvního partnera buď sám nebo pomocí pojišťovacího makléře. Toto pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud by někdo provozoval nepojištěné vozidlo, zákon stanovuje sankce za tento přestupek a vlastníkovi hrozí, že bude muset sám uhradit případnou škodu. V případě většího vozového parku speciálně u autodopravců doporučujeme povinné ručení uzavřít v rámci flotilového pojištění a tím získáte mnoho výhod jak finančních tak výrazného zjednodušení správy administrace Vašeho vozového parku.

FC makléřská Vám najde tu nejlevnější variantu právě pro Váš vůz.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz

Doplňková připojištění

Nabízíme tyto druhy pojištění:

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz